+48 (12) 296 16 23 +48 791 776 301

dr Grażyna Kołomyjska & Paulina Kołomyjska

Uzdrawiający masaż na łóżku HHP (Kraków)

 

 

ŁÓŻKO HHP

 

 - Stymulacja przepływu limfy
Obok krążenia krwi, w którym serce, płuca i naczynia krwionośne odgrywają główną rolę, istnieje drugi bardzo ważny układ płynny. Jest to system limfatyczny. Ciało zawiera więcej limfy, niż krwi, a naczynia limfatyczne są dłuższe, niż żyły.
Układ limfatyczny wypłukuje produkty przemiany materii z ciała i usuwa zarazki. Mniejsze naczynia wpływają do gruczołów limfatycznych (żółte kropki). Zawierają one komórki zabójcze, które odcinają i niszczą zarazki.

Układ naczyń limfatycznych
Tam, gdzie krew wpływa z tętnic do naczyń włosowatych, ciśnienie w naczyniach wypycha płyn zawierający tlen i cukier przez ścianki komórek żylnych,  to tworzy limfę.
Odpady komórkowe, takie jak kwas mlekowy i końcowe produkty przemiany materii częściowo ponownie przedostają się do krwi. Reszta, najpierw płynie z limfą przez filtrujące gruczoły limfatyczne, a następnie przez główne naczynia limfatyczne, żeby ponownie wejść do układu krwionośnego.

Najważniejsze elementy tworzenia się limfy:
naczynia krwionośne włosowate, tkanka śródmiąższowa i naczynia limfatyczne włosowate

  • Naczynia krwionośne włosowate zapewniają wymianę substancji, zaopatrując komórki ciała i usuwając produkty odpadowe.
  • Tkanka śródmiąższowa stanowi amorficzną substancję bazową, włókna i komórki tkanki łącznej. Krzyżują się z nią kanały przedlimfatyczne wypełnione płynem tkankowym.
  • Naczynia limfatyczne włosowate rozpoczynają się w tkance śródmiąższowej.

 - Wypadnięty krążek międzykręgowy
 Regularne stosowanie System Masażu HHP może  zapobiegać wypadaniu krążków międzykręgowych.
Funkcja Systemu Masażu "Andullation" pomaga zwolnić napięcie mechaniczne nerwu i zwiększyć odległość tkanki krążka odstającej od nerwu.
Wynik: natychmiastowa ulga w bólu. Mięśnie rozluźniają się, co polepsza krążenie krwi.

 - Terapia refleksologią stóp oparta jest na koncepcji, że stopy stanowią zminiaturyzowany obraz całego ciała i jego narządów. W związku z tym poszczególne strefy stóp odpowiadają różnym częściom ciała i narządom.
Specjalne połączenia nerwowe umożliwiają wpływ na różne organy poprzez masaż spodnich części stóp i przywracanie im  harmonijnego stanu.

- Adulacja

Pod pojęciem andulacja rozumie się specyficzną metodę terapii masażu mającego na celu wywołanie biologicznych drgań rezonansowych, przy czym drgania te mogą być ustawione przy zastosowaniu szerokiego i zmiennego zakresu częstotliwości - w sensie modulowanej zmiany częstotliwości - specjalnie na obraz kliniczny choroby lub objawów.

zdjeciePojęciem andulacja określane są zwłaszcza takie bodźce wywołujące drgania, które stymulują różne tkanki łączne narządu ruchu, układu mięśniowego i nerwowego oraz płynów ustrojowych, takich jak krew i limfa. Celem masażu andulacyjnego jest przywrócenie naturalnych procesów metabolicznych, ich podtrzymywania lub optymalizacja. Jest to realizowane poprzez drgania rezonansowe o szerokim zakresie częstotliwości.
Masaż andulacyjny jest specyficzną metodą terapii mającą na celu wywołanie biologicznych drgań rezonansowych w tkankach ludzkich i zwierzęcych. W celu wywołania tych drgań, skutecznych pod względem terapeutycznym, steruje się wstępnie niewyważonymi silnikami szybkobieżnymi o różnych częstotliwościach. W wyniku tego zostają wytworzone drgania andulacyjne o specjalnych pasmach częstotliwości. Służą one ukierunkowanej aktywacji i stymulacji płynów ustrojowych, których celem jest wykorzystanie tej terapii wśród użytkowników.

Specyfika metody andulacyjnej polega na tym, że wytworzone drgania rezonansowe działają na różne tkanki ciała, po uprzedniej analizie przeprowadzonej metodą biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Mogą być usuwane względnie stymulowane blokady i niedokrwienie jak również zmniejszony metabolizm. W tym celu konieczna jest emisja drgań o różnych częstotliwościach, ukierunkowana na ciało tak, aby mogły ją odbierać różne struktury tkankowe. Częstotliwość jest przy tym niewystarczająca.
W wyniku ciągłej modulacji zdefiniowanego pasma częstotliwości zostaje ustalone optymalne drganie rezonansowe dla terapii aktualnej i indywidualnej struktury tkanek.
Z uwagi na te wstępnie podłączone instrumenty diagnostyczne proces masażu, który potem następuje, sterowany jest w ramach metody andulacyjnej. W tym celu wpływy zdefiniowanego ruchu podczas masażu andulacyjnego o różnych częstotliwościach rejestrowane są przy pomocy sensora przyspieszenia. W trakcie systematycznego i stopniowego podwyższania częstotliwości masażu andulacyjnego zostaje ustalona taka częstotliwość optymalna, dzięki której tkanka łączna może być wprowadzona w stań drgań rezonansowych.
Wyznaczony zakres częstotliwości dla ustalonej liczby drań musi być zrealizowany w obrębie ustalonego czasu. W przypadku braku realizacji wyznaczonego zakresu częstotliwości dla ustawionej liczby drań w ustalonym czasie, elektronika znajdująca się w silniku łóżka, kieruje stopniowo diagnostyczny proces masażu aż do uzyskania górnej granicy.
Przy przeprowadzaniu diagnostycznego masażu zaleca się użycie aktualnej i optymalnej częstotliwości terapii. Dodatkowo istnieje możliwość indywidualnego nastawienia częstotliwości drań. Tym samym nie ma konieczności dostosowywania się do konkretnego programu diagnostycznego.
Masaż andulacyjny jest prawidłowo przeprowadzony jeżeli pacjent odczuwa wyraźną poprawę poprzez usunięcie blokad wywołanych chorobą oraz kiedy płyny ustrojowe są prawidłowo stymulowane.

CENA: 15MIN - 10ZŁ

            30 MIN - 16ZŁ

PAKIET: 10 X 15 MIN- 80ZŁ

             10 X 30 MIN - 140ZŁ